Gronings

Aine dij deur Stad over stroat hìnlopt heurt sikkom gain Grunnegs meer en as man t wel heurt komt dat voak van luu oet de Ommelanden. Toch staait t baankje aan de oostziede van de Vismaart der om bekend dat doar voak ol kirrels zitten te proatjen, wat voak wel echte Stadjers binnen.

klik op de afbeeldingen hieronder om de video af te spelen

Zoals in Duitsland Oost-Friesland en haar taal als een buitenissige uithoek wordt beschouwd, zo is in Nederland Groningen ook ver weg van onze Randstad en haar Standaardnederlands. De variëteiten van Groningen en Oost-Friesland kunnen als één dialectgebied gezien worden. Het Oostfries is aangepast aan het Standaardduits, de Groningse schrijfwijze is aangepast aan het Standaardnederlands. Een voorbeeld hiervan is het Gronings-Oost-Friese woord voor schaats (zie hieronder). De uitspraak van het woord is bijna hetzelfde, maar de schrijfwijze is verschillend.

Oostfries Gronings Nederlands
Schöfel Scheuvel Schaats
Lüttje Lutje Klein
Neei Nij Nieuw
Mus Moes Muis
Sük Zok Zich
Böhne Beune Zolder
Bloot([blout]) Bloud Bloed
https://www.meertens.knaw.nl/ewnd/ H. Molema schrijft in zijn Woordenboek der Groningsche Volkstaal (1886), dat de wetenschappelijk studie van onze streektalen te kort schiet en gezien de rijkdom van onze dialecten is dit ontzettend jammer.